2.5

IntellQ 2.5.0.0

Prerequisite

Microsoft Visual C++ 2015-2019

Training

IntellQ VIS v2.4.0.1 Quick User guide_v1.0.pdf

DEMO.zip